Beacon Counties

شهرستان باتلر

اخبار و رویدادها برای شهرستان باتلر

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com یا کمک.

شماره تلفن های عضو Beacon بدون هزینه

باتلر 1-877-688-5971
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان باتلر

تیم رضایتمندی خانواده مصرف کننده

1-888-223-7620 یا 724-283-5553

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

1-866-638-0598 یا 724-548-3405

کمک حقوقی

شهرستان باتلر 724-282-3888
انجمن بهداشت روانی شهرستان باتلر 1-888-329-0468 یا 724-287-1965

گروههای پشتیبانی

  • باتلر تعاونی برای خانواده ها یک سیستم چند نمایندگی از مراقبت از کودکان و خانواده های شهرستان باتلر است
    www.butlerfamilies.net
  • مرکز Grapevine یک منبع بازیابی است که در آن همسالان به عنوان شهروندان جامعه با ارزش ، افراد و خانواده ها را در یک محیط شفابخش راهنمایی ، الهام بخش و حمایت می کنند. این مرکز به نمایندگی از همه افرادی که از سلامت روان و/یا خدمات مشترک استفاده می کنند ، از عدالت اجتماعی حمایت می کند. مرکز Grapevine یک مرکز غیر انتفاعی است که توسط مصرف کنندگان اداره می شود و توسط دفتر MH/MR شهرستان باتلر تأمین مالی می شود.
    www.grapevinecenter.org
  • گروه حمایت خانواده NAMI دومین سه شنبه ماه در ساعت 18:30 بعد از ظهر در مرکز بازنشستگی Passavant در Zelienople ، PA ، ملاقات می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر ، با دفتر NAMI به شماره (724) 431-0069 یا Sandy Goetze با شماره (724) 452-4279 (724) تماس بگیرید.