کلاهبرداری ، اتلاف و سو Ab استفاده

سیاست ها و فرآیندهای کلاهبرداری ، ضایعات و سوء استفاده | روشهای گزارشگری | قوانین و مقررات | آموزش | پیوندهای منابع اضافی

fwa

سیاست ها و فرآیندهای کلاهبرداری ، ضایعات و سوء استفاده

گزارش نویسی

روشهای گزارشگری

اطلاعات تماس بخش Beacon SIU

نام پست الکترونیک
لیزا اسپرانزو ، MBA ، مدیر یکپارچگی برنامه AHFI ، SIU Lisa.Speranzo@beaconhealthoptions.com
کریستینا اسموز ، محقق BS CFE Christina.Smouse@beaconhealthoptions.com
کاری تیلور ، محقق Cari.Taylor@beaconhealthoptions.com
آدرس پستی: گزینه های بهداشتی Beacon ، صندوق پستی 1840 ، Cranberry Township ، PA 16066-1840 نمابر محرمانه:  1-888-752-8010 از طریق ایمیل: SIU@BeaconHealthOptions.com

قوانین

قوانین و مقررات

آموزش

آموزشها

اضافی

پیوندهای منابع اضافی