منابع عضو

مراقبت از انجمن های ما | اعضا آموزش ضبط فیلم | سایر فرصت های آموزشی | منابع / پیوندهای وب | اطلاعات اختلال طیف اوتیسم | چاقی دوران کودکی | ناشنوا / نابینایان / ناشنوا | پیشگیری از دیابت | خشونت خانگی / جنسی | FQHC | ترک دخانیات | منابع پیشکسوتان مراقبت از انجمن های ما

مراقبت از انجمن های ما

  • مراقبت از انجمن های ما - چگونه خود را از خاکستر آسیب و فاجعه برمی داریم؟ چگونه می توانیم از ناامیدی ها و عقب ماندگی های روزمره زندگی عبور کنیم؟ زندگی بهتر خواهد شد و ما باید چشم انداز چگونگی بهبود زندگی را پرورش دهیم. برای اعضای Beacon و ارائه دهندگان به طور یکسان از این منابع دیدن کنید.
آموزش

اعضا آموزش ضبط فیلم

هر ویدیو رمز مخصوص به خود را دارد. برای مشاهده یک فیلم آموزشی، ابتدا رمز عبور فهرست شده در زیر لینک ویدیویی را که می خواهید مشاهده کنید، کپی کنید. روی پیوند ویدیویی که می‌خواهید تماشا کنید کلیک کنید و سپس رمز عبور را در فضایی که خواسته شده است قرار دهید.

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
سایر آموزش ها

سایر فرصت های آموزشی

منابع

منابع / پیوندهای وب

اوتیسم

اطلاعات اختلال طیف اوتیسم

چاقی کودک

چاقی دوران کودکی

کر

ناشنوا / نابینایان / ناشنوا

دیابت

پیشگیری از دیابت

داخلی

خشونت خانگی / جنسی

fqhc

مرکز بهداشت واجد شرایط فدرال (FQHC)

مراکز بهداشتی واجد شرایط فدرال (FQHC) ارائه دهندگان خدمات درمانی مبتنی بر جامعه هستند که بودجه ای را از سازمان منابع و خدمات بهداشتی (HRSAC) برای ارائه خدمات مراقبت های اولیه در مناطق کم برخوردار دریافت می کنند. توقف

ترک دخانیات

پیشکسوتان

منابع پیشکسوتان