راهنمای ارائه دهنده

پیشینه، تاریخچه و اهداف برنامه انتخاب سلامت

در سال 1997، Commonwealth of Pennsylvania یک سیستم مراقبت بهداشتی تحویل یکپارچه و هماهنگ جدید را به نام HealthChoices معرفی کرد تا خدمات پزشکی، روانپزشکی و سوء مصرف مواد را به اعضای کمک پزشکی ارائه دهد. دو جزء وجود دارد که برنامه HealthChoices را تشکیل می دهد: خدمات سلامت فیزیکی و خدمات بهداشت رفتاری. اگرچه این خدمات از طریق پیمانکاران جداگانه ارائه می شود، اما دولت نیاز به هماهنگی و تعامل بین همه سازمان های مراقبت های مدیریت شده سلامت فیزیکی و رفتاری دارد. به هر یک از اعضای HealthChoices یک طرح سلامت رفتاری بر اساس شهرستان محل سکونت او اختصاص داده می شود. تحت مولفه بهداشت رفتاری، شهرستان ها موظفند مراقبت با کیفیت بالا و دسترسی به موقع به خدمات بهداشت روانی و سوء مصرف مواد را تضمین کنند و هماهنگی مؤثر با سایر خدمات مورد نیاز را تسهیل کنند.

اهداف برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی فیزیکی و رفتاری HealthChoices بهبود دسترسی، تداوم و کیفیت خدمات برای جمعیت کمک‌های پزشکی پنسیلوانیا و در عین حال کنترل نرخ افزایش هزینه برنامه است. مشترک المنافع تشخیص می دهد که هماهنگی گسترده برای اطمینان از دسترسی مناسب، استفاده از خدمات و تداوم مراقبت برای افراد مبتلا به بیماری های روانی جدی و/یا بیماری های اعتیاد آور ضروری است. همچنین تشخیص می دهد که در غیاب خدمات، هماهنگی و مدیریت موثر، احتمال جدایی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات پیچیده روانپزشکی و مواد مخدر و الکل از خانواده هایشان افزایش می یابد. این امر می تواند از طریق قرار گرفتن در مراکز درمانی طولانی مدت، بی خانمانی، یا زندانی شدن در مراکز اصلاحی شهرستان یا ایالت رخ دهد. چنین اقدامی می تواند منجر به ایجاد ناتوانی های جدی تر روانپزشکی و سوء مصرف مواد شود.

Beacon یک سازمان مراقبت مدیریت شده مستقر در پنسیلوانیا است که در کشورهای مشترک المنافع فعالیت می کند. Beacon اکنون خدمات بهداشت روانی و سوء مصرف مواد را به حدود 312000 دریافت کننده کمک پزشکی (MA) در 11 شهرستان پنسیلوانیا غربی ارائه می دهد: آرمسترانگ، بیور، باتلر، فایت، ایندیانا، لارنس، واشنگتن، وست مورلند، کرافورد، مرسر، و ونانگو.