راهنمای ارائه دهنده

توابع مدیریت شبکه

Beacon تشخیص و تأیید می کند که شبکه ارائه دهنده ما نه تنها برای موفقیت برنامه ما بسیار مهم است ، بلکه به عنوان یکی از "مشتری های" اصلی ما نیز عمل می کند. به دلیل این فلسفه ، توابع مدیریت شبکه به دقت طراحی شده اند تا طیف گسترده ای از خدمات را به ارائه دهندگان شرکت کننده ما ارائه دهند. این خدمات در زیر شرح داده شده است.

کارمندان خدمات اعضا و خدمات دهنده از ساعت 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر ، به وقت استاندارد شرقی ، دوشنبه تا جمعه از طریق خط ارائه دهنده خدمات رایگان در 877-615-8503 در دسترس هستند.

نمایندگان خدمات عضو و ارائه دهنده مسئولیت رسیدگی مستقیم به سوالات یا ارجاع ارائه دهندگان به سایر پرسنل مسئول مناطق خاص را دارند. عملکردهای دپارتمان آنها ، مربوط به خدمات ارائه دهنده ، شامل موارد زیر است:

 • اطلاعات عمومی ارائه دهنده؛
 • دستورالعمل های صورتحساب ادعا ؛
 • تحقیقات تعدیل ادعاها ؛ و
 • ارائه آموزش و حل مسئله.

هماهنگ کننده های زمینه ارائه دهنده اختصاص یافته به شهرستانها یا پروژه های خاص توابع زیر را ارائه می دهند:

 • سوالات مربوط به پیوستن به شبکه ؛
 • وضعیت برنامه؛
 • اعتبار سنجی و اعتبار سنجی مجدد ؛
 • طراحی شبکه ، از جمله پیمانکاری ؛
 • نظارت بر شبکه ؛ و
 • ارائه دهنده آموزش

علاوه بر پاسخ به س questionsالات ارائه دهندگان و ارائه کمک فنی ، مدیر عملیات شبکه اطمینان حاصل می کند که اطلاعات دموگرافیک و بازپرداخت ارائه دهنده به طور دقیق در CareConnect بارگذاری شده است. نمایندگان شبکه وظایف زیر را بر عهده دارند:

 • وارد کردن / به روزرسانی اطلاعات جمعیتی (به عنوان مثال ، نام ، آدرس ، شناسه مالیاتی) ؛
 • خدمات ردیابی ارائه شده
 • حفظ برنامه های بازپرداخت و
 • نظارت بر وضعیت شبکه.