Փարոս երկրներ

Վաշինգտոն շրջան

News & Events for Washington County

  • Խնամքի ցանց սպառողները կապում են իրենց համայնքների ծառայությունների, աջակցության խմբերի և անձնական շահերի պաշտպանության ռեսուրսների հետ

Հարցերի դեպքում դիմեք Beacon- ին ՝ ստորև թվարկված Անվճար անդամների հեռախոսահամարներով կամ էլ. pawebmaster@beaconhealthoptions.com օգնության համար:

Beacon անվճար հեռախոսահամարների անդամներ

Washington 1-877-688-5976
PA TTY ռելեի օպերատոր 711 հեռախոսահամարով

Washington County Resources

Սպառողների ընտանիքի բավարարվածության թիմ

724-225-9550 ext. 405

Բժշկական օգնության փոխադրման ծրագիր (MATP)

1-800-331-5058 or 724-223-8747

Իրավական օգնություն

Washington County 800-846-0871
Washington County Mental Health Association 1-888-642-6767 or 724-225-2061