Ինտենսիվ վարքային առողջության ծառայություններ (IBHS)

Կանոնակարգեր և տեղեկագրեր | Դասընթացներ | Ինչպե՞ս դառնալ IBHS գործակալություն |Փարոսային ձևեր | IBHS փաստաթղթեր | Ընտանեկան ռեսուրսներ

dhs

Փենսիլվանիայի մարդկային ծառայությունների վարչություն

կանոնակարգերը

Կանոնակարգեր / տեղեկագրեր

  • IBHS կանոնակարգեր
  • IBHS կանոնակարգի նախաբանը
    • Նախաբանը պարունակում է կանոնակարգերի ակնարկ (ներառել նպատակը, նախապատմությունը, ձեռքբերումներն ու օգուտները և այլն), ինչպես նաև հանրային մեկնաբանություններ, որոնք գտնվում են հարց ու պատասխանի ձևաչափով:
  • IBHS FAQ Նոր

դասընթացներ

Դասընթացներ

ibhs- գործակալություն

Ինչպե՞ս դառնալ IBHS գործակալություն

փարոսի ձևեր

Փարոսային ձևեր

IBHS

IBHS փաստաթղթեր

ընտանիք

Ընտանեկան ռեսուրսներ