Մատակարարի ձեռնարկ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐԻ ԱԿՏ (ADA)

Beacon Health Options-ն ակնկալում է, որ մասնակից մատակարարները կկատարեն Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքի բոլոր դրույթները, որոնք կիրառելի են HealthChoices-ի անդամներին խնամք տրամադրելու համար: Մատակարարները ենթակա են գործողություններ Beacon Health Options-ի քաղաքականության/ընթացակարգերի, նահանգային և դաշնային կանոնակարգերի հետ չհամագործակցելու համար, ինչպիսիք են գրավոր նախազգուշացումը, փորձաշրջանը, կասեցումը կամ դադարեցումը սույն պայմանագրի համաձայն: