Մատակարարի ձեռնարկ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

Մատակարարները պետք է մատուցեն ապահովագրված ծառայությունները որակով և ծախսարդյունավետ կերպով՝ հաշվի առնելով Beacon-ի ստանդարտներն ու ընթացակարգերը, ինչպես նկարագրված է այս մատակարարի ձեռնարկում. ընդհանուր ընդունված բժշկական ստանդարտներին և բոլոր կիրառելի օրենքներին և կանոնակարգերին համապատասխան. և համաձայն նույն ստանդարտների, ինչ ծառայությունները մատուցվում են մատակարարի մյուս հիվանդներին: Մատակարարը չպետք է խտրականություն դնի որևէ անդամի նկատմամբ ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, կրոնի, ազգային պատկանելության, հաշմանդամության, առողջական վիճակի կամ վճարման աղբյուրի վրա սույն համաձայնագրով նախատեսված ծառայություններ մատուցելիս:

Մատակարարները չեն կարող կամայականորեն մերժել կամ նվազեցնել պահանջվող ծառայության գումարը, տևողությունը կամ շրջանակը բացառապես ախտորոշման, հիվանդության տեսակի կամ վիճակի պատճառով: