Մատակարարի ձեռնարկ

ՏՐԱՄԱԴՐՈԹՅՈՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈԹՅՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՈԹՅՈՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՊԱՆՈ ORԹՅՈ ORՆՆԵՐԻ ԵՎ ERամկետների դադարեցման հետ կապված

Մատակարարները իրավունք ունեն բողոքարկել ցանցի մասնակցության վերաբերյալ NCC- ի ցանկացած բացասական որոշում: Beacon Health Options- ը ստեղծել է Մատակարարների բողոքարկման կոմիտե (ՊԱԿ), որը լսում է մատակարարների բողոքները: Այս հանձնաժողովը բաղկացած է հիմնական կլինիկական առարկաների ներկայացուցիչներից, ցանցի մատակարարներից և Beacon Health Options- ի կորպորատիվ բաժինների կլինիկական ներկայացուցիչներից, որոնցից ոչ մեկը չի մրցում գրավիչ մատակարարի հետ: PAC- ի անդամները չպետք է մասնակցեին քննարկվող NCC- ի սկզբնական որոշմանը:

Մատակարարներին տրվում է գրավոր ծանուցում ԱԱԽ -ի որոշման, որոշման պատճառի և որոշումը բողոքարկելու իրավունքի մասին, ինչպես նաև բողոքարկման կիրառելի ընթացակարգերի բացատրությունը: Մատակարարները 30 օր ունեն NCC- ի ծանուցման օրվանից `բողոքարկման գրավոր դիմում ներկայացնելու համար:

Բողոքարկման հայցը պետք է պարունակի պատճառների բացատրություն, որոնք մատակարարը համարում է, որ NCC- ի որոշումը սխալ է: PAC- ը կվերանայի մատակարարի տված բացատրությունը, NCC- ի կողմից նախկինում վերանայված տեղեկատվությունը և ցանկացած լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը նա որոշում է, որ տեղին է: ՊԱԿ -ը կաջակցի, կփոխի կամ չեղյալ կհայտարարի ԱԱԽ -ի որոշումը: Բացի այդ, որոշումը կամ որոշում կայացնելու համար PAC- ը կարող է լրացուցիչ տեղեկատվություն պահանջել մատակարարից: ԵԽԽՎ -ն իր որոշման մասին գրավոր կտեղեկացնի մատակարարին `իր գրանցումն ավարտվելուց հետո 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում` որոշման բացատրությամբ, ինչպես նաև բողոքարկման և արդար լսման իրավունքներով: