Մատակարարի ձեռնարկ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ Ճշգրտումներ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ պահանջների ճշգրտումները ներկայումս հասանելի չեն Availity պորտալում:

Բոլոր պահանջների ճշգրտումները պետք է ներկայացվեն փոստով, ֆաքսիմիլով (855-439-2443), վեբ հարցումով (ProviderConnect) կամ հեռախոսով Beacon Engagement Center մատակարարի ամփոփ վաուչերի օրվանից 90 օրվա ընթացքում: Ամբուլատորիայի պահանջների ճշգրտումների վերաբերյալ հարցումները կարող են ներկայացվել նաև ProviderConnect-ի միջոցով՝ օգտագործելով ProviderConnect-ի Փոփոխություն/Մասնագիտական պահանջների վերամշակում CMS-1500 կամ 837 մասնագիտական պահանջների բոլոր ուղղումների համար: ProviderConnect մուտք գործելու համար այցելեք https://pa.beaconhealthoptions.com/providers. Օգտատիրոջ ID-ն ստանալու համար սեղմեք գրանցվել, լրացրեք պահանջվող ձևը և սեղմեք «ներկայացնել»:

Եթե ձեր հայցի վերաբերյալ սխալ կա, խնդրում ենք կապվել Անդամների և Մատակարարների ծառայության ներկայացուցչի հետ՝ 877-615-8503 հեռախոսահամարով: Երբ զանգահարում եք ներգրավվածության կենտրոն՝ ճշգրտում պահանջելու, հայցը կարգավիճակ տալու կամ թույլտվությունը հաստատելու համար, խնդրում ենք հասանելի ունենալ հետևյալ տեղեկությունները.

  • Մատակարարի հարկային նույնականացման համարը և/կամ NPI-ը
  • Անդամի ID համարը
  • Անդամի ծննդյան ամսաթիվը
  • Հայցի համարը (եթե հայտնի է)

Փոստով կամ ֆաքսով ուղղված պահանջ ուղարկելիս խնդրում ենք ներառել հետևյալ տեղեկությունները.

  • Ուղղման պատճառ
  • Մատակարարի ամփոփ վաուչերի պատճենը
  • Առաջնային ապահովագրության նպաստների բացատրություն (EOB)

Խնդրում ենք փոստով ուղարկել պահանջների վերաբերյալ բոլոր նամակագրությունները հետևյալ հասցեով՝

Beacon Health Options Pennsylvania Claims PO Box 1853 Hicksville, NY 11802-1853

Այս հասցեն պետք է օգտագործվի բոլոր թղթային հայցերի ներկայացման համար (նոր կամ ուղղված պահանջներ):