Provider Handleiding

BEWARING VAN RECORDS

Aanbieders bewaren alle dossiers en informatie met betrekking tot diensten die aan leden worden verleend gedurende de grootste van (i) de tijd die vereist is door de toepasselijke federale of staatswet; of (ii) de tijd die nodig is om te voldoen aan een statuut van beperkingen met betrekking tot dergelijke records of informatie.