Provider Handleiding

VERZOEKEN OM TOESTEMMINGEN/RETRO-TOESTELLEN

Na ontvangst van een verzoek om autorisatie voor services, per telefoon, elektronisch of per fax, heeft Beacon tien (10) werkdagen om de autorisatie van een provider in te voeren. Aanbieders moeten binnen 2 werkdagen na een besluit toegang kunnen krijgen tot autorisaties. Op de startpagina van ProviderConnect verschijnt een pictogram dat aangeeft dat er nieuwe autorisatiebrieven beschikbaar zijn. Klik op de link op de homepage van ProviderConnect om naar links naar nieuwe machtigingsbrieven te gaan. Print de brieven of bewaar ze op uw computer. Alleen goedkeuringsbrieven zijn elektronisch. Negatieve vaststellingsbrieven en retourzendingen van onvolledige verzoeken blijven via US Mail naar providers worden verzonden. Providers kunnen ook een fax-back-kopie van een autorisatiebrief aanvragen via een druktoetstelefoon. Bel 1-866-409-5958 en zorg dat u de NPI van de provider, het faxnummer om het gefaxte document te ontvangen, het ID-nummer van het lid, de aangevraagde autorisatiedata en het autorisatienummer (indien eerder verkregen) bij de hand heeft. Als, voor welke reden dan ook, de aanbieder het nodig vindt om een retro-autorisatie voor dienst(en) aan te vragen, moet het verzoek uiterlijk uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de datum van dienst. Het verzoek om retro-autorisatie moet worden gefaxt (855-439-2444) ter attentie van de klinische afdeling of gemaild ter attentie van: Beacon Health Options Clinical Department PO Box 1840 Cranberry Twp., PA 16066-1840 Het verzoek om een retro-autorisatie garandeert alleen overweging van het verzoek. De aanbieder ontvangt binnen dertig (30) kalenderdagen een schriftelijke kennisgeving vanaf de ontvangst van het verzoek door Beacon, waarin de service wordt goedgekeurd of geweigerd. Alle verzoeken om retro-autorisatie(s) die daarna zijn ontvangen vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de datum van betekening worden niet in aanmerking genomen.

Betaling voor retro-autorisaties

Als de provider heeft ontvangen schriftelijke goedkeuring voor het achteraf aanvragen van service(s) en niet eerder een claim heeft ingediend, dient de provider de procedures te volgen zoals beschreven in de Beacon Provider Manual voor het indienen van claims aanpassingen, beschreven in sectie VI van Claimsbetaling. De claim moet door Beacon zijn ontvangen binnen: negentig (90) kalenderdagen vanaf de datum op de goedkeuringsbrief. Hieronder vindt u de link naar het retro-autorisatieformulier dat moet worden ingevuld en naar de klinische afdeling moet worden gestuurd. Retro-autorisatieformulier - Alleen Pennsylvania Medicaid