Provider Handleiding

UTILISATIE MANAGEMENT PERSONEEL

Beacon hecht veel waarde aan de selectie, training en prestatie-evaluatie van klinisch personeel dat utilisatiebeheerdiensten uitvoert. Alle personeelsleden die betrokken zijn bij utilisatiebeheeractiviteiten beschikken over een terminale graad en licentiestatus in hun vakgebied. Beacon Physician Peer Advisors en Medical Directors zijn ervaren clinici op hoog niveau, van wie velen actief blijven in de privépraktijk. Ze zijn board-gecertificeerd in hun specialiteit en zijn verplicht om een actuele kennis van onderzoeksresultaten op het gebied van gedragsgezondheid en nationaal erkende praktijkrichtlijnen te behouden. Erkende klinische psychologen bieden peer reviews voor psychologische tests en poliklinische behandelingen.

De staf van Clinical Utilization Management is multidisciplinair en kan zorg beheren op alle gebieden van de algemene psychiatrie, psychiatrische subspecialiteiten en middelenmisbruik. Beacon vereist dat al onze servicemanagers / CAFS-coördinatoren en beoordelaars volledig erkende professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn met minimaal drie jaar eerdere klinische ervaring in een instelling voor geestelijke gezondheid / middelenmisbruik die directe patiëntenzorg biedt. Beoordelingspersoneel op het eerste niveau kan verpleegkundigen (RN of MSN) of masters zijn, doctoraal voorbereide, gediplomeerde gezondheidsbeoefenaars op het gebied van gedragszorg. Deze beoordelaars voltooien alle soorten beoordelingen, inclusief verwijzing, voorcertificering, gelijktijdige beoordeling, ontslagplanning en complex zorgbeheer. Alle aanbieders zijn verplicht om het beoordelingsproces na te leven.