Provider Handleiding

E-commerce vereisten

Met ingang van 1 januari 2015 wordt van providers in het Beacon Health Options-netwerk verwacht dat ze alle routinematige transacties elektronisch uitvoeren, waaronder:

  • Indiening van claims
  • Indiening van autorisatieverzoeken
  • Verificatie van verzoeken om geschiktheid
  • Indiening van aanvragen voor herreferenties
  • Indiening van POMS
  • Elektronische overboeking
  • Claims van leveranciers en controles van autorisatiestatus

Van nieuwe providers met een contractdatum van 1 juli 2014 of later wordt verwacht dat ze onmiddellijk aan deze vereiste voldoen zodra ze lid worden van Beacon. 

Om deze transacties uit te voeren waarnaar hierboven wordt verwezen, vereist Beacon dat providers de bronnen gebruiken die worden beschreven in de Elektronische bronnen gedeelte van de website van Beacon Health Options. Aanvullende informatie over E-support Services / ProviderConnect en elektronische claims vindt u hier: https://www.beaconhealthoptions.com/wp-content/uploads/2016/11/Appendix-2C-2-EDI-Resource-Document-E-Support-Services-for-ProviderConnect-and-Electronic-Claims.pdf

Als een deelnemende aanbieder claims niet elektronisch indient, kunnen claims vertraging oplopen. 

Neem voor vragen of verdere hulp met betrekking tot deze vereiste contact op met uw Veldcoördinator provider of bel de servicelijn van de Beacon Health Options Provider op (800) 397-1630 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur EST.