Provider Handleiding

HET RECHT VAN HET LID OM EEN KLACHT, GRIEVANCE OF DHS-HOORZITTING IN TE DIENEN

Leden moeten worden geïnformeerd over hun recht om een klacht, klacht of DHS Fair Hearing in te dienen, evenals over eventuele wijzigingen in die rechten. Aanbieders zijn ervoor verantwoordelijk het lid te helpen bij het indienen van een klacht, klacht of DHS Fair Hearing en ervoor te zorgen dat ze een basiskennis hebben van het proces. Als een lid extra hulp nodig heeft, kan hij contact opnemen met een ombudsman in zijn land. Alle diensten van een ombudsman zijn kosteloos en vertrouwelijk. Een lijst met telefoonnummers van de ombudsman vindt u op de Leden Contacten pagina van deze website.

Een training waarin wordt uiteengezet wat u van Beacon kunt verwachten als er een klacht wordt ingediend tegen uw organisatie, is beschikbaar op de: Trainingspagina voor aanbieders onder het kopje Kwaliteitsmanagement. Raadpleeg Bijlage AA en Bijlage H voor een gedetailleerde beschrijving van de klachten, klachten en procedures voor een eerlijk proces.

Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de klachten, klachten en eerlijke hoorprocedures Bijlage AA en Bijlage H.