Provider Handleiding

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN LEDEN

Het is het beleid van Beacon om ervoor te zorgen dat leden worden behandeld op een manier die hun rechten en verantwoordelijkheden als leden respecteert. Aanbieders zijn verplicht om Beacon-leden onder hun hoede te informeren over deze rechten en verantwoordelijkheden. De rechten en verantwoordelijkheden van leden moeten ofwel rechtstreeks onder de leden worden verdeeld of in een voor hen zichtbaar gebied worden geplaatst. Om een kopie van het Handboek voor leden, bel dan de gratis telefoonlijn op 877-615-8503.

Zoals vermeld in het baken Handboek voor ledenhebben leden, hun familieleden en / of wettelijke voogden recht op:

 1. Behandeld worden met waardigheid en respect;
 2. Hun medische dossiers en gesprekken met dienstverleners privé houden;
 3. Deelnemen aan beslissingen over hun zorg, inclusief het recht om behandeling te weigeren;
 4. Informatie krijgen over beschikbare behandelingsopties en alternatieven;
 5. Laat het behandelplan en de mogelijke risico's toelichten;
 6. Helpen bij het opstellen van het behandelplan;
 7. Vraag om een wijziging in het behandelplan;
 8. Vrij zijn van enige vorm van terughoudendheid of afzondering tijdens de behandeling die wordt gebruikt als middel tot dwang, discipline, gemak of vergelding;
 9. Kies een provider uit een lijst met HealthChoices-programma-providers;
 10. Vraag een kopie van hun medisch dossier aan bij hun provider;
 11. Bekijk hun medische dossiers en praat erover met hun leverancier;
 12. Verander van provider;
 13. Vraag hun provider, of een andere persoon die hen helpt, naar zijn of haar kwalificaties;
 14. Vraag een kopie aan van informatie die door Beacon wordt onderhouden (Beacon-informatie kan claims en autorisatie-informatie, klachten, verwijzingen, openbaarmakingen en ander gedocumenteerd contact bevatten dat zij of hun provider met ons hebben gehad.);
 15. Verzoek om de bovenstaande Beacon-informatie te wijzigen om eventuele fouten te corrigeren (de beslissing om een wijziging aan te brengen wordt genomen door de Beacon Medical Director.);
 16. Diensten ontvangen zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of etnische achtergrond;
 17. Een klacht of klacht indienen over hun zorg of de diensten die ze ontvangen;
 18. De hulp inroepen van een ombudsman om een klacht of klacht in te dienen;
 19. Praat met een medewerker van het Customer Satisfaction Team (CST) over de kwaliteit van hun diensten;
 20. Vraag de hulp van een advocaat;
 21. Vraag om een exemplaar van de criteria voor medische noodzaak;
 22. Vrijelijk hun rechten uitoefenen, en dat het uitoefenen van die rechten geen invloed heeft op hoe ze worden behandeld door hun provider of Beacon.

De Handboek voor leden stelt ook dat leden, hun familieleden en / of wettelijke voogden verantwoordelijk zijn voor:

 • De mensen die hen zorgen met waardigheid en respect behandelen;
 • Hun provider de informatie geven die hij of zij nodig heeft om hem of haar beter van dienst te zijn;
 • Hun zorgverlener helpen hun gezondheidsproblemen te begrijpen;
 • Samenwerken met hun leverancier om een behandelplan te helpen ontwikkelen;
 • Vragen stellen aan hun zorgverlener zodat ze hun behandelplan begrijpen;
 • Het volgen van de behandelplannen die ze hebben ontwikkeld en waarmee ze zijn overeengekomen met hun zorgverlener;
 • Afspraken houden met hun provider;
 • Contact opnemen met hun provider om een afspraak te annuleren of opnieuw te plannen;
 • Hun leverancier op de hoogte stellen als ze besluiten de behandeling te stoppen;
 • Het lid en de servicevertegenwoordiger van de provider op de hoogte stellen als ze verhuizen of hun adres / telefoonnummer wijzigen.