Provider Handleiding

BEHANDELINGSBEOORDELINGEN

Van zorgverleners wordt verwacht dat ze meewerken aan de beoordelingen van behandelingsrecords die door Beacon worden uitgevoerd als onderdeel van operaties in het gezondheidsplan. Deze beoordelingen kunnen voorkomen:

  • Als reactie op een specifiek kwaliteitsprobleem of probleem dat zich voordoet.
  • Om te voldoen aan de vereisten van account- of accreditatiebureaus die periodiek of op verzoek beoordeling verplicht stellen.

Beacon krijgt toegang tot de behandelingsgegevens door deze te bekijken op het kantoor van de zorgverlener of door de zorgverlener te vragen de gegevens te kopiëren en op te sturen. Voordat een lid wordt behandeld, dient de aanbieder de schriftelijke toestemming van het lid te verkrijgen om zijn behandelingsinformatie en -records met Beacon te delen. Providers moeten binnen vijf (5) werkdagen kopieën van aangevraagde records aan Beacon leveren. Beacon behandelt de gegevens van de provider vertrouwelijk in overeenstemming met alle toepasselijke federale en nationale voorschriften.

Aanbieders en verkopers moeten, op eigen kosten, alle gegevens beschikbaar stellen voor audit, beoordeling of evaluatie door Beacon Health Options. Toegang wordt door de aanbieder verleend, hetzij ter plaatse, tijdens normale kantooruren, of via de post. Tijdens het contract en de bewaartermijnen van records zullen deze records op een specifieke locatie beschikbaar zijn. Alle gegevens die per post worden verzonden, worden naar Beacon verzonden in de vorm van nauwkeurige, leesbare papieren kopieën, tenzij anders aangegeven, binnen vijftien (15) kalenderdagen na een dergelijk verzoek en zonder kosten voor Beacon.

Na de beoordeling van de behandelregistratie ontvangen zorgverleners een schriftelijk rapport met de bevindingen. In het rapport zal een actieplan worden opgenomen met specifieke aanbevelingen die de zorgverlener in staat zullen stellen vollediger te voldoen aan de Beacon-normen voor behandelingsrecords.

Behandelingsdossiers worden beoordeeld door toepassing van een objectief instrument. Het instrument wordt continu bestudeerd en herzien en Beacon behoudt zich het recht voor om het indien nodig te wijzigen.

Met het oog op het uitvoeren van retrospectieve case-review, moeten klinische dossiers met betrekking tot Beacon-leden gedurende zes (6) jaar worden bewaard.

Beacon-netwerkproviders zijn verplicht om de servicetoegankelijkheid te documenteren voor de services die worden geleverd. Een netwerkaanbieder moet binnen een uur persoonlijke interventies bieden voor noodgevallen, binnen 24 uur voor urgente situaties en binnen zeven dagen voor routinematige afspraken en speciale verwijzingen. Beacon verzamelt en analyseert deze gegevens om de prestaties te meten aan de hand van deze contractnormen. Als onderdeel van een routinematige beoordeling van behandelingsrecords, zal Beacon controleren op de volgende kwaliteitsmanagementcriteria:

  • De datum van de eerste oproep van het lid voor een afspraak,
  • Het soort afspraak, zoals spoed, urgentie of routine,
  • De datum van de eerste aangeboden afspraak,
  • De datum en het tijdstip van de daadwerkelijke evaluatie-afspraak, en
  • De documentatie van de reden waarom niet aan de norm werd voldaan, indien van toepassing.

Diagnostische richtlijnen en diagnostische therapietrouwindicatoren voor ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en gelijktijdig optredende mentale en aan middelen gerelateerde stoornissen zijn op onze website geplaatst ter referentie op de website. Provider Informatiepagina onder de sectie Kwaliteitsmanagement.