Provider Handleiding

NIET-VERLENGING VAN OVEREENKOMST VOOR DE LEVERANCIER

Beacon practitioner / facility-overeenkomsten zijn van kracht vanaf de datum vermeld op de uitvoeringspagina en blijven één jaar van kracht en worden automatisch verlengd voor extra termijnen van één jaar, tenzij en totdat een van de partijen de andere partij 30 dagen vóór de verlengingsdatum op de hoogte stelt dat de overeenkomst wordt niet verlengd.

De volgende soorten uitschrijvingen zijn:

 • Vrijwillig
 • Onvrijwillig
 • Beëindiging bij overtreding

Vrijwillig

Beacon of een deelnemende provider kunnen de providerovereenkomst zonder opgaaf van reden beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van 60 dagen.

Beacon zal een aanbieder echter niet uitschrijven op grond van het feit dat de aanbieder:

 • Advocaat namens een lid;
 • Een klacht ingediend tegen Beacon;
 • In beroep gegaan tegen een beslissing van Beacon; of
 • Heeft een beoordeling aangevraagd of heeft een beslissing van Beacon aangevochten om de behandelaar of instelling uit het Beacon-netwerk te verwijderen.

Onvrijwillige beëindiging of opschorting

Volgens het contract kan de aanbieder onmiddellijk worden beëindigd of geschorst in het volgende:

 • Opschorting of intrekking van de licentie of inloggegevens van de provider om een gedekte dienstverlener te leveren waarvoor eerder een vergunning was verleend;
 • Aanklacht, arrestatie of veroordeling van de Aanbieder voor een misdrijf, of enige strafrechtelijke aanklacht in verband met het verlenen van diensten van het type dat wordt overwogen door de behandelaar / facilitaire overeenkomst;
 • De beëindiging of het vervallen van de verzekeringseisen zoals gespecificeerd in de behandelaar / facilitaire overeenkomst;
 • Het onvermogen van de leverancier om te blijven voldoen aan de licentie- en identificatienormen van Beacon Health Options;
 • Het handelen of nalaten van de Aanbieder dat, naar eigen goeddunken van Beacon, een bedreiging vormt voor de gezondheid, het welzijn of het beste belang van een lid.

Beëindiging bij schending

Beacon of een deelnemende aanbieder kan de behandelaar / facilitaire overeenkomst beëindigen door de andere partij 30 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van een schending door die andere partij van zijn verplichting onder de overeenkomst. Een dergelijke beëindiging is van kracht als de andere partij de tekortkoming niet binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijke schriftelijke kennisgeving heeft hersteld.