Provider Handleiding

SANCTIES VAN DE AANBIEDER

Hoewel Beacon in staat is om de meeste problemen met de kwalificatie en kwaliteit van leveranciers op te lossen door middel van overleg en opleiding, is er af en toe verdere actie nodig om de kwaliteit van de dienstverlening en de bescherming van leden te garanderen. De National Credentialing Committee (NCC) kan aanbieder sancties opleggen voor kwesties die verband houden met klachten / grieven van leden, kwaliteit van de zorg of naleving van het aanbestedingscontract. Beacon zal voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats- en federale rapportagevereisten met betrekking tot professionele competentie en gedrag om de hoogste kwaliteit van zorg voor onze leden te garanderen. Een aanbieder heeft het recht om tegen elke sanctie in beroep te gaan via de Beacon Health-opties® Provider Appeals Committee (PAC) / proces voor Fair Hearing Appeals. Het volgende is een lijst met sancties die beschikbaar zijn voor de NCC en de PAC:

Sancties voor individuele behandelaars

Type Definitie
Overleg Er wordt een oproep geplaatst om de arts op de hoogte te stellen van de vermeende actie of incident. De behandelaar krijgt een uitleg van mogelijke sancties als er geen corrigerende maatregelen worden genomen. De oproep wordt gedocumenteerd met de datum en het onderwerp voor raadpleging. Een kopie van het consult wordt in het dossier van de behandelaar geplaatst. Passend educatief materiaal wordt per aangetekende post verzonden.
Geschreven waarschuwing Er wordt een schriftelijke kennisgeving naar de beoefenaar gestuurd om hem / haar op de hoogte te stellen van de vermeende actie of het vermeende incident. Mogelijke sancties, indien geen corrigerende maatregelen worden genomen, zullen worden toegelicht. Een kopie van de brief wordt bewaard in het dossier van de behandelaar; educatief materiaal wordt per aangetekende post verzonden. Corrigerende maatregelen zullen waar nodig worden gecontroleerd.
Tweede waarschuwing / monitoring Naar goeddunken van de medisch directeur kan een tweede schriftelijke kennisgeving naar de behandelaar worden gestuurd en een kopie van een dergelijke brief zal in het Beacon Health-opties®' het dossier. De behandelaar kan op monitoring worden geplaatst wanneer gegevens wijzen op niet-conformiteit met normen en of Beacon Health-opties® stelt vast dat het in het belang van het lid is Beacon Health-opties® kan ervoor kiezen om verwijzingen van nieuwe leden, nieuwe patiëntenautorisaties op te schorten en / of alle huidige patiënten door te verwijzen naar andere zorgverleners. De beoefenaar zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht via fax en aangetekende post van de kwesties waarvoor hij / zij wordt geschorst. Een kopie van de brief wordt in het dossier van de behandelaar geplaatst. De schorsing kan 30 dagen duren, gedurende welke tijd een onderzoek kan plaatsvinden. De NCC kan deze periode indien nodig verlengen om aanvullende informatie te verzamelen. Schorsing wordt alleen gebruikt voor ernstige overtredingen die een waarschijnlijke reden zijn voor beëindiging.
Beëindiging De behandelaar kan uit het netwerk worden beëindigd. Beëindiging vereist actie van de NCC. De beoefenaar krijgt schriftelijk bericht via fax en aangetekende post dat hij / zij uit het netwerk wordt beëindigd en de reden voor de beëindiging. Een kopie van de brief wordt in het dossier van de behandelaar geplaatst. Leden die in zorg zijn, worden op de hoogte gesteld en indien nodig hulp geboden bij verwijzing naar een nieuwe behandelaar voor doorlopende zorg.