Provider Handleiding

Vereisten voor het indienen van claims

Tijdigheid

Alle claims moeten binnen negentig (90) dagen na de ontslagdatum of de datum van betekening worden ingediend. We moedigen aanbieders echter aan om maandelijks claims in te dienen. Claims die niet binnen de termijn van 90 dagen zijn ingediend, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De normen van Beacon voor de doorlooptijd van claims zijn om “schone claims” binnen 30 dagen na eerste ontvangst te betalen. Een schone claim is een claim die is ontvangen door Beacon met alle vereiste gegevens aanwezig en geldig en die is beoordeeld zonder dat informatie van een externe bron nodig is.

Aanbieders zullen via cheque en overmakingsadvies op de hoogte worden gebracht van betaling of weigering van claims. Als niet kan worden vastgesteld of het lid in aanmerking komt, ontvangt de aanbieder een melding via een voucher met de naam "PAUNK". De naam van het lid wordt op deze voucher vermeld, zodat de aanbieder dit kan onderzoeken en indien nodig opnieuw kan indienen.