Provider Handleiding

WERKPLAN EVALUATIE EN UPDATE PROCES

Het werkplan voor kwaliteitsmanagement wordt continu geëvalueerd om de algehele effectiviteit van het kwaliteitsmanagementprogramma te bepalen. De evaluatie resulteert in een jaarlijks schriftelijk verslag met daarin: een beschrijving van afgeronde en lopende kwaliteitsmanagementactiviteiten; trend van maatregelen om de prestaties op het gebied van de kwaliteit van klinische zorg en de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen; een analyse of er verbeteringen zijn in de kwaliteit van klinische zorg en de kwaliteit van de dienstverlening; en een evaluatie van de algehele effectiviteit van het kwaliteitsmanagementprogramma. De resultaten van de jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsmanagementprogramma worden gerapporteerd aan het HealthChoices-programma, de counties, het Pennsylvania Department of Human Services, de Quality Management Committees (QMC's) en de Beacon Corporate Quality Council. Het daaropvolgende kwaliteitsmanagementplan van elk jaar wordt opgesteld om een continu proces voor kwaliteitsverbetering te weerspiegelen.