[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]
ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ: ਮੈਂਬਰ | ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬੀਕਨ ਸਿਹਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਕੋ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

1999 ਤੋਂ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥਚੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਬੀਕਨ 12 ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਬੀਵਰ, ਬਟਲਰ, ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ, ਫਾਏਟ, ਗ੍ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਲਾਰੈਂਸ, ਮਰਸਰ, ਵੇਨਾਗੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਮੋਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਮ.ਏ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਬੀਕਨ ਜੌਬਸ
ਲਈ ਖੋਜ ਬੀਕਨ ਜੌਬਸ.

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
pa_INਪੰਜਾਬੀ