Beacon Counties

Hrabstwo Armstrong

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Armstrong

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon:

Armstrong 1-877-688-5969
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa Armstrong

Zespół ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-548-1151

Program transportu pomocy medycznej

1-800-468-7771 lub 724-548-3405

Pomoc prawna

1-800-475-1239