Beacon Counties

Hrabstwo Crawford

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Crawford

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com lub pomoc.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Crawford 1-866-404-4561
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby NW BHP
(Hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

814-336-2152

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

814-333-7090

Pomoc prawna

814-724-1040

Grupa rzecznictwa edukacyjnego hrabstwa Crawford

Kontakt: Gloria McDonald
814-333-4357