Beacon Counties

Hrabstwo Fayette

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Fayette

  • Sieć opieki łączy konsumentów z usługami, grupami wsparcia i osobistymi zasobami rzecznictwa w ich społecznościach

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Fayette 1-877-688-5972
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa Fayette

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-438-6738

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

1-800-321-7433 lub 724-628-7433

Pomoc prawna

Hrabstwo Fayette 724-439-3591
Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego Hrabstwa Fayette 724-438-6738

Rodzice dzieci autystycznych (PAK)

Lorine Sproul 724-430-9824

Lokalny NAMI

Carol Warman 724-439-1352