Beacon Counties

Hrabstwo Indiana

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Indiana

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Indiana 1-877-688-5969
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa Indiana

Infolinia HealthChoices

1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

Zespół ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-465-2099 lub 1-877-688-5969

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

1-888-526-6060 lub 724-463-3235

Pomoc prawna

800-660-1753

Grupy wsparcia

Grupa Wsparcia SAFE (Wsparcie dla Środowiska Rodziny Uzależnionych) -
to grupa wsparcia dla rodzin, w których ktoś eksperymentuje z narkotykami, jest uzależniony od narkotyków, w trakcie rekonwalescencji, w trakcie leczenia lub stracił ukochaną osobę w wyniku nadużywania narkotyków. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Deborah Fowler, prezesem Remembering Adam, Inc., pod numerem 1-877-767-2326 lub Debbie@rememberingadam.org.