Beacon Counties

Hrabstwo Lawrence

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Lawrence

  • Sieć opieki łączy konsumentów z usługami, grupami wsparcia i osobistymi zasobami rzecznictwa w ich społecznościach

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Lawrence 1-877-688-5975
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa Lawrence

Zespół ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

Lawrence 724-657-0226

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

724-652-5588

Pomoc prawna

724-658-2677