Beacon Counties

Hrabstwo Lawrence

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Lawrence

  • Sieć opieki łączy konsumentów z usługami, grupami wsparcia i osobistymi zasobami rzecznictwa w ich społecznościach

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Lawrence 1-877-688-5975
TTY (niedosłyszący) 1-877-615-8502

Zasoby hrabstwa Lawrence

Zespół ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

Lawrence 724-657-0226

Rzecznik Praw Obywatelskich

Beaver-Lawrence 724-775-4165 Wew. 16 lub 1-800-496-4388

Jeśli potrzebujesz specjalnej pomocy w sprawie skargi lub zażalenia, zadzwoń pod podany powyżej numer Rzecznika Praw Obywatelskich.

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

724-652-5588

Pomoc prawna

724-658-2677