Beacon Counties

Hrabstwo Mercer

Wiadomości i wydarzenia dla Mercer County

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Mercer 1-866-404-4561
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby NW BHP
(Hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-283-5553

Mercer County Warmline

Mercer County Transit

724-981-6222

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

Pomoc prawna

724-662-2528 (Skontaktuj się z Biurem Obrońcy Publicznego - Raymond Bogaty, Esq.)

ABOARD's Autism Connection of PA

Terry Colaluca 724-667-1060 lub Megan McCombs - 724-347-2598