Beacon Counties

Hrabstwo Washington

Wiadomości i wydarzenia dla Washington County

  • Sieć opieki łączy konsumentów z usługami, grupami wsparcia i osobistymi zasobami rzecznictwa w ich społecznościach

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Waszyngton 1-877-688-5976
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa Washington

Zespół ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

724-225-9550 wew. 405

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

1-800-331-5058 lub 724-223-8747

Pomoc prawna

Hrabstwo Washington 800-846-0871
Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego hrabstwa Washington 1-888-642-6767 lub 724-225-2061