Beacon Counties

Hrabstwo Westmoreland

Wiadomości i wydarzenia dla hrabstwa Westmoreland

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Beacon pod bezpłatnym numerem telefonu członkowskiego podanym poniżej lub pocztą elektroniczną pod adresem pawebmaster@beaconhealthoptions.com do pomocy.

Bezpłatne numery telefonów członków Beacon

Westmoreland 1-877-688-5977
Operator przekaźnika PA TTY pod numerem 711

Zasoby hrabstwa Westmoreland

Zespoły ds. Satysfakcji rodziny konsumentów

1-800-871-4445 lub 724-834-6351

Program transportu pomocy medycznej (MATP)

1-800-242-2706 lub 724-832-2706

Pomoc prawna

Laurel Legal Services: 1-800-253-9558 lub 724-836-2211

Rzecznictwo w zakresie zdrowia psychicznego

Mental Health America of Southwestern PA: 1-800-871-4445 lub 724-834-6351

Support Groups for Westmoreland County