Przegląd

Łącząc dziesięciolecia doświadczenia i pasję do zapewniania lepszej behawioralnej opieki zdrowotnej, spotykaj się z zespołem liderów rynku, który codziennie kieruje misją Beacon.

Przegląd

Cele programu Beacon i HealthChoices to:

  • Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych dla podopiecznych IZ
  • Poprawa jakości opieki dostępnej dla podopiecznych MA
  • Aby ustabilizować wydatki MA Pensylwanii

Pennsylvania Engagement Center oferuje pełną gamę usług, począwszy od usług członkowskich i dostawców, w tym zarządzanie siecią i relacje z dostawcami, zarządzanie wykorzystaniem, zarządzanie jakością, przetwarzanie roszczeń, finanse i systemy informacyjne.