Podręcznik dostawcy

PRZEGLĄD PROGRAMU

Podejście Beacon do autoryzacji usług w programie HealthChoices zostało ukształtowane przez specyfikacje zakupów przedstawione w Prośbie DHS o złożenie wniosku oraz dokumencie Standardy i wymagania programu DHS HealthChoices obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. Kierowaliśmy się również naszą wspólną z hrabstwami wizją że program HealthChoices spełni cele poprawy dostępności, ciągłości i jakości usług dla populacji pomocy medycznej w Pensylwanii, przy jednoczesnym kontrolowaniu tempa wzrostu kosztów programu.

Centrum Zaangażowania Beacon, znajdujące się w Cranberry Township, PA, służy jako centrum działań klinicznych i operacyjnych naszego programu. Nasza całodobowa linia telefoniczna jest obsługiwana przez menedżerów usług, którzy odbierają alarmowe, pilne i rutynowe połączenia od członków, dostawców i członków rodziny. Oprócz naszych możliwości ciągłego reagowania w sytuacjach awaryjnych, nasi menedżerowie usług/koordynatorzy CAFS zapewniają skierowania, wstępne autoryzacje i usługi równoczesnego przeglądu.

Program Beacon Clinical Service Management został opracowany z myślą o następujących kluczowych celach:

  • Ułatwienie skutecznej koordynacji, ciągłości i integracji w świadczeniu behawioralnych usług zdrowotnych;
  • Zapewnić osobom dostęp do wszystkich klinicznie niezbędnych i odpowiednich usług w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień, zgodnie ze standardami opieki DHS;
  • Koordynować świadczenie usług zdrowia behawioralnego z komponentem usług zdrowia fizycznego programu HealthChoices;
  • Koordynować behawioralne usługi zdrowotne z szerszą gamą programów pomocy społecznej finansowanych ze środków publicznych, jak również z nieformalnymi, społecznościowymi systemami wsparcia członków;
  • Zarządzaj wydatkami programu w sposób efektywny kosztowo poprzez odpowiednie zarządzanie wykorzystaniem usług, kosztami usług i wydatkami administracyjnymi.

Nasze linie usług dla członków i dostawców są otwarte od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, aby odpowiadać na pytania dotyczące programu, objętych usługami i zapytaniami dotyczącymi roszczeń. Przedstawiciele obsługi członków i dostawców dostarczają ogólne informacje, odpowiadają na pytania i rozwiązują problemy zarówno członkom, jak i dostawcom sieci. W razie potrzeby skierują dostawców do wyznaczonego koordynatora terenowego dostawcy. 

Beacon stale monitoruje sieć swoich uczestniczących dostawców w celu zapewnienia zgodności ze standardami dostępu Wspólnoty Narodów. Nasz dział operacji sieciowych przechowuje wszystkie informacje demograficzne dotyczące dostawcy, w tym status sieci dostawcy i rodzaj oferowanych przez niego usług. Harmonogramy zwrotów i zmiany w umowach są również obsługiwane za pośrednictwem operacji sieciowych.    

Roszczenia są przyjmowane, przetwarzane i wypłacane bezpośrednio z Pennsylvania Engagement Center. Dzięki zrozumieniu złożoności naszych umów jesteśmy w stanie szybciej i wydajniej obsługiwać naszych dostawców sieci. Pracownicy obsługi członków i dostawców mogą przeglądać stan roszczeń w naszym systemie i udzielać informacji zwrotnych na temat wszelkich zapytań. Zajmują się również wszystkimi wnioskami o likwidację szkód.

Pracownicy działu zarządzania jakością i spraw medycznych firmy Beacon również znajdują się w Centrum Zaangażowania i działają zgodnie z założeniami Programu Zarządzania Jakością. Mieści się tu również personel Management Information Systems (MIS), który jest przede wszystkim odpowiedzialny za wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne wyniki raportowania. Wreszcie kierownictwo, kierownictwo wyższego szczebla i personel finansowy firmy Beacon znajdują się w Pennsylvania Engagement Center.