Podręcznik dostawcy

PRZECHOWYWANIE REJESTRÓW

Dostawcy będą przechowywać wszystkie rejestry i informacje związane z usługami świadczonymi członkom przez dłuższy z (i) czasu wymaganego przez obowiązujące prawo federalne lub stanowe; lub (ii) czas niezbędny do spełnienia przedawnienia związanego z takimi zapisami lub informacjami.