Podręcznik dostawcy

USTAWA O AMERYKANACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ADA)

Beacon Health Options oczekuje, że uczestniczący dostawcy będą przestrzegać wszystkich przepisów amerykańskiej ustawy o niepełnosprawnościach dotyczących świadczenia opieki na rzecz członków HealthChoices. Dostawcy podlegają działaniom związanym z brakiem współpracy z zasadami / procedurami Beacon Health Options, przepisami stanowymi i federalnymi, takimi jak pisemne ostrzeżenie, okres próbny, zawieszenie lub rozwiązanie umowy na mocy niniejszej umowy.