Podręcznik dostawcy

ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM POPRAWY JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA WYKORZYSTANIEM

Firma Beacon opracowała obszerne programy ciągłej poprawy jakości i zarządzania wykorzystaniem, które zapewniają najwyższą możliwą jakość usług. Środki te obejmują między innymi kryteria kliniczne, badania kontrolowane, ankiety, oceny i audyty. Dostawcy kontraktowi zgadzają się na nadzór, z zastrzeżeniem obowiązujących stanowych i federalnych przepisów o poufności. Odmowa współpracy z działaniami Beacon w zakresie poprawy jakości lub zarządzania wykorzystaniem może niekorzystnie wpłynąć na dalsze uczestnictwo w sieci lub skutkować nałożeniem sankcji, włącznie z wypowiedzeniem. Udział dostawcy jest integralną częścią programów zarządzania jakością i wykorzystaniem Beacon i jest warunkiem uczestnictwa w sieci.