Podręcznik dostawcy

Wymagania dotyczące handlu elektronicznego

Od 1 stycznia 2015 r. Dostawcy w sieci Beacon Health Options będą musieli elektronicznie przeprowadzać wszystkie rutynowe transakcje, w tym:

  • Zgłaszanie roszczeń
  • Składanie wniosków o udzielenie zezwolenia
  • Weryfikacja zapytań kwalifikacyjnych
  • Składanie wniosków o ponowne uwierzytelnienie
  • Złożenie POMS
  • Elektroniczny transfer środków
  • Oświadczenia dostawców i kontrole statusu autoryzacji

Oczekuje się, że nowi dostawcy z datą umowy 1 lipca 2014 r. Lub później będą musieli spełnić ten wymóg natychmiast po dołączeniu do Beacon. 

Aby przeprowadzić te transakcje, o których mowa powyżej, Beacon wymaga od dostawców korzystania z zasobów wyszczególnionych w Zasoby elektroniczne sekcji strony internetowej Beacon Health Options. Dodatkowe informacje o usługach wsparcia elektronicznego / ProviderConnect i roszczeniach elektronicznych można znaleźć tutaj: https://www.beaconhealthoptions.com/wp-content/uploads/2016/11/Appendix-2C-2-EDI-Resource-Document-E-Support-Services-for-ProviderConnect-and-Electronic-Claims.pdf

Jeśli uczestniczący dostawca nie składa reklamacji drogą elektroniczną, reklamacje mogą zostać opóźnione. 

Jeśli masz pytania lub dalszą pomoc dotyczącą tego wymagania, skontaktuj się z Koordynator terenowy dostawcy lub zadzwoń pod numer infolinii Beacon Health Options Provider Service Provider pod numer (800) 397-1630 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 czasu wschodniego.