Podręcznik dostawcy

PRAWO CZŁONKA DO KONTYNUACJI LECZENIA

Kiedy dostawca rezygnuje lub zostaje wyrejestrowany z sieci, dostawca musi nadal świadczyć usługi objęte zakresem, według stawki i zgodnie z wymogami określonymi w umowie dostawcy / obiektu oraz przestrzegać zasad i procedur Beacon, wobec członków otrzymujących aktywne leczenie w czas zakończenia do zakończenia leczenia lub do czasu, gdy Beacon podejmie rozsądne i odpowiednie z medycznego punktu widzenia ustalenia, aby inny usługodawca świadczył takie usługi. Należy zachęcać członków do dzwonienia na bezpłatne linie Beacon dla członków w celu zidentyfikowania możliwości kontynuowania leczenia po okresie przejściowym.