Podręcznik dostawcy

SZKOLENIE DOSTAWCÓW

Beacon zapewnia pomoc techniczną dostawcom, którzy chcą zgłosić się do naszej sieci, i prowadzi różnorodne fora i szkolenia dla dostawców, dostępne dla już potwierdzonych i zakontraktowanych dostawców. Tematy na forum dostawców obejmują kryteria kliniczne firmy Beacon, roszczenia i informacje dotyczące rozliczeń, pomoc techniczną, zasady i procedury oraz inne istotne tematy. Dostawcy powinni przeglądać nasz miesięczny biuletyn dla dostawców, Wartość dodanaoraz na naszej stronie internetowej (www.vbh-pa.com) zawierającej ogłoszenia o szkoleniach. Wiele przeszłych szkoleń dostawców jest archiwizowanych w Szkolenie dla dostawców na naszej stronie internetowej.

Obowiązkowe szkolenie

Wszyscy nowi dostawcy Beacon są zobowiązani do ukończenia szkoleń dla nowych dostawców. Beacon wymaga, aby wszyscy nowi dostawcy ukończyli szkolenie w zakresie oszustw, marnotrawstwa i nadużyć dostępne na stronie internetowej vbh-pa.com po zakończeniu procesu uwierzytelniania. Adres jest następujący:
www.vbh-pa.com/fraud-waste-and-abuse.