Podręcznik dostawcy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA ROSZCZEŃ

Aktualność

Wszystkie roszczenia należy zgłosić w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakończenia lub daty doręczenia. Zachęcamy jednak dostawców do składania wniosków co miesiąc. Roszczenia, które nie zostaną przesłane w ciągu 90 dni, nie będą rozpatrywane do zwrotu. Standardy firmy Beacon dotyczące czasu rozpatrywania reklamacji polegają na opłaceniu „czystych roszczeń” w ciągu 30 dni od ich pierwszego otrzymania. Czyste roszczenie to roszczenie otrzymane przez Beacon z obecnymi i ważnymi wszystkimi wymaganymi danymi, które zostało rozstrzygnięte bez konieczności uzyskiwania informacji z zewnętrznego źródła.

Dostawcy otrzymają powiadomienie o wypłacie lub odrzuceniu roszczenia w formie porady dotyczącej czeku i przelewu. Jeśli nie można zidentyfikować uprawnienia członka, dostawca otrzyma powiadomienie za pośrednictwem vouchera oznaczonego „PAUNK”. Imię i nazwisko członka zostanie umieszczone na tym kuponie, aby dostawca mógł sprawdzić i ponownie przesłać, jeśli to konieczne.