Podręcznik dostawcy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

Ponieważ Beacon jest płatnikiem ostatniej szansy, obowiązują następujące wytyczne:

  1. Dostawcy muszą wyczerpać wszystkie inne możliwości ochrony ubezpieczeniowej i płatności przed rozliczeniem za usługi objęte umową.
  2. W przypadku, gdy decyzję o zwrocie środków podjął inny ubezpieczyciel, do zgłoszenia roszczenia należy dołączyć kopię dyspozycji wypłaty lub wyjaśnienia świadczeń (EOB). Dołącz powód odmowy lub legendę odmowy w EOB, abyśmy mogli dokładnie sprawdzić płatność lub odmowę głównego przewoźnika. Jeśli ta informacja nie zostanie uwzględniona, roszczenie może zostać odrzucone w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  3. Wszystkie zasady terminowego składania wniosków obowiązują od dnia wydania dyspozycji przez innego przewoźnika ubezpieczeniowego. Oznacza to, że dostawcy mają 90 dni od daty wyjaśnienia korzyści (EOB).
  4. Niektóre procedury nie podlegają odpowiedzialności cywilnej (OC).
  5. Proszę odnieść się do Sieć usług objętych usługą dla usług, które są zwolnione z OC