Podręcznik dostawcy

PROCES EWALUACJI I AKTUALIZACJI PLANU PRACY

Plan Pracy Zarządzania Jakością jest stale oceniany w celu określenia ogólnej skuteczności Programu Zarządzania Jakością. Wynikiem oceny będzie roczny pisemny raport, który zawiera: opis zakończonych i trwających działań związanych z zarządzaniem jakością; trend miar oceny wyników w zakresie jakości opieki klinicznej i jakości usług; analizę, czy nastąpiła poprawa jakości opieki klinicznej i jakości usług; oraz ocenę ogólnej skuteczności Programu Zarządzania Jakością. Wyniki rocznej oceny Programu Zarządzania Jakością są przekazywane do Programu HealthChoices, hrabstw, Departamentu Usług Społecznych stanu Pensylwania, Komitetów Zarządzania Jakością (QMC) oraz Korporacyjnej Rady Jakości Beacon. Kolejny Plan Zarządzania Jakością każdego roku jest konstruowany tak, aby odzwierciedlał proces ciągłego doskonalenia jakości.