Zapytania o informacje / propozycje

Wnioski o informacje | Zapytania ofertowe

RFI

Zapytania o informacje (RFI)

Beacon utrzymuje rozległą sieć. W chwili obecnej ani Beacon, ani pojedyncze władze okręgowe ds. Nadużywania substancji (SCA) w hrabstwach, ani programy MHMR nie są świadome jakichkolwiek niezaspokojonych potrzeb w zakresie usług wymienionych poniżej w następujących hrabstwach. Dostawcy mogą złożyć RFI w celu wskazania zainteresowania rozwojem tych usług:

Northwest Behavioral Health Partnership (hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)

Zapytanie ofertowe

Zapytania ofertowe (zapytania ofertowe)

Hrabstwa Armstrong-Indiana

Hrabstwo Beaver

Hrabstwo Butler

Hrabstwo Lawrence

Hrabstwo Washington

Hrabstwo Westmoreland

Northwest Behavioral Health Partnership (hrabstwa Crawford, Mercer i Venango)