Zakupy oparte na wartości (VBP)

Zawsze celem Beacon jest pomoc naszym członkom w osiągnięciu jak największej szansy na wyzdrowienie. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, jest współpraca z dostawcami i odpowiednie nagradzanie ich za zapewnienie wysokiej jakości i efektywnej kosztowo opieki członkom Beacon. W ciągu ostatnich kilku lat Departament Opieki Społecznej w Pensylwanii (DHS) skłonił organizacje zajmujące się opieką zdrowotną behawioralną (BH-MCO) do odejścia od tradycyjnych modeli refundacji opłat za usługi, które nagradzają dostawców za ilość usług ponad jakość opieki i zawrzeć porozumienia dotyczące płatności opartej na wartości (VBP), które poprawią wyniki pacjentów i obniżą koszty opieki. Beacon nadal wspierał swoich dostawców sieci w tym przejściu, wdrażając jednocześnie stanowe inicjatywy VBP. Jako dostawca możesz już uczestniczyć w programie VBP, który oferuje Beacon lub będziesz mieć możliwość dołączenia do jednego z nich w przyszłości. Aby zapewnić, że wszyscy dostawcy uczestniczący w modelu VBP mają narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w tych programach, Beacon zapewnia edukację, dane i wsparcie oddanego personelu, a także umożliwia dostawcom dzielenie się najlepszymi praktykami.

Aby wziąć udział w jednym z programów zakupowych opartych na wartości Beacon lub otrzymać dodatkowe informacje

Departament Zasobów Humanistycznych w Pensylwanii

Beacon Health Options of Pennsylvania Resources