Mga County ng Beacon

Armstrong County

Mga Balita at Kaganapan para sa Armstrong County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga numero ng telepono ng Miyembro ng Beacon Toll-Free:

Armstrong 1-877-688-5969
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Armstrong County

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-548-1151

Programa sa Transportasyon ng Tulong Medikal

1-800-468-7771 o 724-548-3405

Legal na Tulong

1-800-475-1239