Mga County ng Beacon

Armstrong County

News & Events for Armstrong County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Beacon Toll-Free Member Telephone numbers:

Armstrong 1-877-688-5969
PA TTY Relay Operator at 711

Armstrong County Resources

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-548-1151

Medical Assistance Transportation Program

1-800-468-7771 or 724-548-3405

Legal na Tulong

1-800-475-1239