Mga County ng Beacon

Butler County

Mga Balita at Kaganapan para sa Butler County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com o tulong.

Mga numero ng Telepono na Walang bayad na Miyembro ng Beacon

Butler 1-877-688-5971
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Butler County

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

1-888-223-7620 o 724-283-5553

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-866-638-0598 o 724-548-3405

Legal na Tulong

Butler County 724-282-3888
Butler County Mental Health Association 1-888-329-0468 o 724-287-1965

Mga Pangkat ng Suporta

  • Ang Butler Collaborative for Families ay isang maraming-agency na sistema ng pangangalaga para sa mga bata at pamilya ng Butler County
    www.butlerfamilies.net
  • Ang Grapevine Center ay isang mapagkukunan ng pagbawi kung saan ang mga kapantay ay nagtuturo, nagbibigay inspirasyon, at sumusuporta sa mga indibidwal at pamilya sa isang nakapagpapagaling na kapaligiran bilang mga pinahahalagahang mamamayan ng komunidad. Ang Sentro ay magtataguyod para sa katarungang panlipunan sa ngalan ng lahat ng tao na gumagamit ng kalusugang pangkaisipan at/o mga serbisyong katuwang. Ang Grapevine Center ay isang nonprofit, pasilidad na pinapatakbo ng consumer na pinondohan ng opisina ng Butler County MH/MR.
    www.grapevinecenter.org
  • Ang NAMI Family Support Group ay nagpupulong sa ikalawang Martes ng buwan sa 6:30 pm sa Passavant Retirement Center sa Zelienople, PA. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng NAMI sa (724) 431-0069 o Sandy Goetze sa (724) 452-4279.