Mga County ng Beacon

Fayette County

Mga Balita at Kaganapan para sa Fayette County

  • Network ng Pangangalaga nag-uugnay sa mga consumer sa mga serbisyo, mga pangkat ng suporta, at mga mapagkukunang personal na adbokasiya sa kanilang mga pamayanan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga numero ng Telepono na Walang bayad na Miyembro ng Beacon

Fayette 1-877-688-5972
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Fayette County

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-438-6738

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-321-7433 o 724-628-7433

Legal na Tulong

Fayette County 724-439-3591
Fayette County Mental Health Association 724-438-6738

Mga Magulang ng Autistic Kids (PAK)

Lorine Sproul 724-430-9824

Lokal na NAMI

Carol Warman 724-439-1352