Mga County ng Beacon

County ng Lawrence

Mga Balita at Kaganapan para sa Lawrence County

  • Network ng Pangangalaga nag-uugnay sa mga consumer sa mga serbisyo, mga pangkat ng suporta, at mga mapagkukunang personal na adbokasiya sa kanilang mga pamayanan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga Numero ng Telepono ng Miyembro na Walang Libre ng Beacon

Lawrence 1-877-688-5975
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng County ng Lawrence

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

Lawrence 724-657-0226

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

724-652-5588

Legal na Tulong

724-658-2677