Mga County ng Beacon

Westmoreland County

News & Events for Westmoreland County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga Numero ng Telepono ng Miyembro na Walang Libre ng Beacon

Westmoreland 1-877-688-5977
PA TTY Relay Operator sa 711

Westmoreland County Resources

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

1-800-871-4445 or 724-834-6351

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-242-2706 or 724-832-2706

Legal na Tulong

Laurel Legal Services: 1-800-253-9558 or 724-836-2211

Mental Health Advocacy

Mental Health America of Southwestern PA: 1-800-871-4445 or 724-834-6351

Mga Pangkat ng Suporta

  • Hope & Healing provides help and support for suicide attempt survivors. Meetings are held twice monthly. For more information and how to sign up, see the brochure.
  • Caring Ones is for those supporting a loved one with mental illness. Meetings are held monthly. For more information and how to sign up, see the brochure.
  • Westmoreland Support Group is for anyone struggling with mental health issues and their supporters, and is held twice monthly. Flyer.
  • LOSS (Loved Ones Stolen by Suicide), held monthly, provides support for family and friends who have experienced suicide loss. More info in the group brochure.