Pandaraya, Basura at Pang-aabuso

Mga Patakaran at Proseso sa Pandaraya, Basura at Pang-aabuso | Mga Pamamaraan sa Pag-uulat | Mga Batas at Regulasyon | Pagsasanay | Karagdagang Resource Links

fwa

Mga Patakaran at Proseso sa Pandaraya, Basura at Pang-aabuso

pag-uulat

Mga Pamamaraan sa Pag-uulat

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Kagawaran ng Beacon SIU

Pangalan Email
Lisa Speranzo, MBA, AHFI Program Integrity Manager, SIU Lisa.Speranzo@beaconhealthoptions.com
Christina Smouse, BS CFE Investigator Christina.Smouse@beaconhealthoptions.com
Cari Taylor, Imbestigador Cari.Taylor@beaconhealthoptions.com
Address sa Pag-mail: Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon, PO Box 1840, Cranberry Township, PA 16066-1840 Kumpidensyal na Fax:  1-888-752-8010 Sa pamamagitan ng Email: SIU@BeaconHealthOptions.com

pagsasanay

Mga Pagsasanay

karagdagang

Karagdagang Resource Links